Stosowanie pełnomocnictw z państw obcych w praktyce notarialnej PAWEŁ CZUBIK

350,00 

Publikacja precyzyjnie określa reguły postępowania notariusza z pełnomocnictwami z zagranicy, w oparciu o które ma zostać dokonana czynność notarialna. W leksykonie przedstawiono ponad dwieście podmiotów, z których potencjalnie trafić mogą pełnomocnictwa do polskiej kancelarii notarialnej.

Opis

Publikacja precyzyjnie określa reguły postępowania notariusza z pełnomocnictwami z zagranicy, w oparciu o które ma zostać dokonana czynność notarialna. W leksykonie przedstawiono ponad dwieście podmiotów, z których potencjalnie trafić mogą pełnomocnictwa do polskiej kancelarii notarialnej. W wykazie są państwa, z którymi obrót jest w praktyce oczywisty i bardzo nasilony, takie z którymi obrót ten jest sporadyczny, jak też takie, w przypadku których jest on bardzo rzadki. Dla pełnomocnictw z każdego z podmiotów określono wymogi legalizacyjne, jak też te odnoszące się do prawa właściwego dla samej czynności oraz formy czynności zagranicznej odzwierciedlonej w treści dokumentu. Nadto dla każdego z państw określono klauzule, które powinny znaleźć się w akcie notarialnym odnośnie mocy dowodowej pełnomocnictwa wchodzącego w zakres przedmiotowy zastosowania art. 1138 zd. 2 lub 3 kodeksu postępowania cywilnego. Przedstawiono także sugerowane w konkretnych przypadkach wzory oświadczeń odnoszące się do kwestii kolizyjnoprawnych (art. 23 i art. 25 ustawy prawo prywatne międzynarodowe), które powinny być umieszczone w akcie notarialnym z udziałem pełnomocnika posługującego się pełnomocnictwem zagranicznym. W przypadku państw, z którymi Polska związana jest dwustronnymi umowami odnoszącymi się do analizowanej materii, właściwe wzory oparte zostały o przepisy obowiązujących traktatów.

Informacje dodatkowe

Ilość stron

350

Wydanie

1

Wydawnictwo

Instytut Multimedialny