Umowa o dożywocie w prawie polskim

139,00 

Książka obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie – od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania.

Opis

Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie – od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich w przypadku zawarcia tej umowy tj. ochronę wierzycieli dożywotnika, jego spadkobierców oraz losu prawa dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym.

W monografii omówiono także:

  • porównanie umowy o dożywocie z innymi umowami o charakterze alimentacyjnym, w szczególności z umową o dożywotnią rentę w zamian za przeniesienie własności nieruchomości w kontekście dopuszczalności ich zawarcia oraz skutków;
  • kolizję między przysługującymi dożywotnikowi roszczeniami alimentacyjnymi i roszczeniami ze stosunku dożywocia;
  • zmianę treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę oraz zmianę treści uprawnień dożywotnika;
  • rozwiązanie umowy o dożywocie we wszystkich konfiguracjach podmiotowych;
  • przedterminowe ustanie stosunku dożywocia na skutek śmierci dożywotnika przed rozpoczęciem wykonywania umowy;
  • rozważania dotyczące wzajemnych roszczeń dożywotnika i nabywcy w przypadku ustania stosunku dożywocia z uwzględnieniem przepisów ograniczających nabywanie nieruchomości rolnych.

Informacje dodatkowe

Autor

Tomasz Czech

Ilość stron

436

Rok wydania

2020

Wydanie

1

Wydawnictwo

Wolters Kluwer