Spółki osobowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych

239,00 

Praktyczne omówienie spółek osobowych na potrzeby czynności notarialnych. Autorzy skupiają się przede wszystkim na praktycznych aspektach danego zagadnienia, wskazując przy tym kwestie, z którymi wiążą się potencjalne problemy czy błędy. W publikacji poza licznymi przykładami i klauzulami z aktów notarialnych znajduje się 21 wzorów aktów notarialnych…

Opis

Praktyczne omówienie spółek osobowych na potrzeby czynności notarialnych.

W publikacji uwzględniono:

 • aktualny stan prawny,
 • najnowsze i istotne orzecznictwo,
 • przykłady stanów faktycznych mających wpływ na czynności notarialne,
 • wzory ewentualnych klauzul stosowanych w aktach notarialnych.

Opracowanie w praktyczny sposób omawia problematykę spółek osobowych z uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • przepisów ogólnych dotyczących spółek handlowych,
 • regulacji KSH oraz KC dotyczących: pełnomocnictw, prokury, firmy spółek osobowych,
 • odpowiedzialności cywilnej w spółkach osobowych,
 • umowy, stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółce jawnej, a także odpowiedzialności za jej zobowiązania;
 • umowy, postępowania rejestrowego, reprezentacji, odpowiedzialności w spółce partnerskiej;
 • umowy, pozycji komandytariusza w stosunkach wewnętrznych, reprezentacji, postępowania rejestrowego, rozwiązania spółki komandytowej;
 • umowy, pozycji akcjonariusza w stosunkach wewnętrznych, zakresu odpowiedzialności wspólników w zależności od ich pozycji, postępowania rejestrowego, zakresu reprezentacji, postępowania likwidacyjnego spółki komandytowo-akcyjnej;
 • postępowań w sprawie przekształceń, zmian umów spółek w przypadku łączenia, podziału i przekształcenia.

W publikacji poza licznymi przykładami i klauzulami z aktów notarialnych znajduje się 21 wzorów aktów notarialnych.

Publikacja pozwala na dokładne zrozumienie danej tematyki oraz wskazuje odpowiedzi na pytania, które pojawiają się przy dokonywaniu czynności notarialnych. Autorzy skupiają się przede wszystkim na praktycznych aspektach danego zagadnienia, wskazując przy tym kwestie, z którymi wiążą się potencjalne problemy czy błędy. Wyjaśnieniu tych kwestii służą liczne przykłady hipotetycznych sytuacji poparte orzecznictwem oraz poglądami doktryny oraz przykłady klauzul używanych w aktach notarialnych.

Publikacja polecana jest szczególnie dla notariuszy i zastępców notariuszy, a także aplikantów notarialnych. Ponadto będzie przydatna dla osób mającym na co dzień do czynienia z czynnościami notarialnymi: sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, komorników.

Publikacje z serii Praktyka Notarialna ukazują się pod patronatem naukowym dr. Andrzeja J. Szeredy i Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.

W publikacji znajdują się następujące wzory:

 1. Zmiana umowy spółki jawnej wraz z umową spółki jawnej
 2. Protokół z posiedzenia wspólników spółki jawnej wraz z przystąpieniem nowego wspólnika i wystąpieniem wspólnika
 3. Protokół z posiedzenia wspólników spółki jawnej, przystąpienie wspólnika
 4. Plan przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową
 5. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową
 6. Darowizna ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej
 7. Zmiana umowy spółki partnerskiej wraz z umową spółki partnerskiej
 8. Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową
 9. Przeniesienie własności nieruchomości na spółkę tytułem wkładu w wykonaniu zobowiązania z umowy spółki
 10. Umowa spółki komandytowej
 11. Zmiana umowy spółki komandytowej – wystąpienie komplementariusza i przekształcenie w spółkę jawną
 12. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
 13. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 14. Protokół zgromadzenia spółki komandytowej
 15. Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
 16. Zawiązanie spółki komandytowej
 17. Umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej
 18. Podwyższenie kapitału w spółce komandytowo-akcyjnej
 19. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową
 20. Połączenie spółki akcyjnej ze spółką komandytową (protokół spółki akcyjnej)
 21. Połączenie spółki akcyjnej ze spółką komandytową (protokół spółki komandytowo-akcyjnej)

Informacje dodatkowe

Ilość stron

350

Wydanie

1

Wydawnictwo

Instytut Multimedialny