Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym PAWEŁ CZUBIK

199,00 

Książka stanowi absolutnie unikatowe opracowanie na rynku księgarnianym, którego autor precyzyjnie i bez zbędnych wywodów teoretycznych, odnosząc się wyłącznie do praktyki notarialnej, porusza kwestię kształtowania w akcie notarialnym stosunków majątkowych małżeńskich z udziałem cudzoziemców oraz małżeństw mieszanych. Szczegółowo odnosi się do kształtowania stosunków majątkowych w oparciu o reguły prawa prywatnego międzynarodowego oraz precyzyjnie analizuje reguły blisko 20 wiążących Polskę umów dwustronnych odnoszących się do stosunków majątkowych małżeńskich.

Opis

Rozdział I
Kształtowanie, przy zastosowaniu ustawowych regulacji kolizyjnych, ustrojów majątkowych z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym
Rozdział II
Kształtowanie, przy zastosowaniu bilateralnych regulacji traktatowych, ustrojów majątkowych z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym
 – zagadnienia teoretyczne, umowy przewidujące ograniczony wybór prawa
Rozdział III 
Kształtowanie, przy zastosowaniu bilateralnych regulacji traktatowych, ustrojów majątkowych z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym
 – umowy bez możliwości  wyboru prawa
Rozdział IV 
Wpływ europejskiego rozporządzenia dot. stosunków majątkowych małżeńskich na ustalenie właściwości prawa  przez polskiego notariusza
Rozdział V  
Obywatel polski bez dowodu posiadanego obywatelstwa przed polskim notariuszem
Rozdział VI  
Stosowanie klauzuli porządku publicznego w przypadku podporządkowania stosunków majątkowych małżeńskich prawu obcemu
Rozdział VII
Użycie przed polskim notariuszem dokumentów z zagranicy stanowiących umowy majątkowe małżeńskie lub pełnomocnictwa do zawarcia takich umów

Informacje dodatkowe

Autor

Czubik Paweł

Ilość stron

112

Rok wydania

2020

Wydanie

1

Wydawnictwo

Instytut Multimedialny