Promocja!

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

Original price was: 189,00 zł.Current price is: 159,00 zł.

Jakie są najważniejsze zagadnienia obrotu nieruchomościami rolnymi? Autorzy analizują przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po jej obszernej nowelizacji.

Opis

W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej
nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z:

  • wymogami stawianymi przed nabywcami nieruchomości rolnych,
  • uprawnieniami Agencji Nieruchomości Rolnych i obowiązkami obciążającymi notariuszy.

W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  • dziedziczenie gospodarstw rolnych,
  • prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych,
  • uzyskanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej,
  • ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.

Książka zawiera także omówienie zmian legislacyjnych w ustawie o lasach, a także ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Informacje dodatkowe

Autor

Paweł Księżak, Joanna Mikołajczyk

Ilość stron

336

Rok wydania

2017

Wydanie

1

Wydawnictwo

Wolters Kluwer