Promocja!

Ustawa o fundacjach. Komentarz

Original price was: 149,00 zł.Current price is: 139,00 zł.

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy o fundacjach z uwzględnieniem najnowszych zmian i orzecznictwa Fundacja to jednostka organizacyjna, której zadaniem jest realizacja celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Prezentowana publikacja to kompleksowe omówienie ustawy.

Opis

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy o fundacjach z uwzględnieniem najnowszych zmian i orzecznictwa

Fundacja to jednostka organizacyjna, której zadaniem jest realizacja celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Prezentowana publikacja to kompleksowe omówienie ustawy z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167), która stanowi podstawę działania fundacji.

Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów ustawy z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz orzecznictwa.

Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

 • cele, dla których ustanawiana jest fundacja, tj.: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami;
 • zdolność fundowania przez osoby fizyczne i osoby prawne;
 • akt fundacyjny jako forma ustanowienia fundacji;
 • podstawy działania fundacji, którymi są ustawa oraz statut;
 • elementy treści statutu i proces jego ustalenia;
 • obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • zarząd jako organ obligatoryjny fundacji;
 • zmiana statutu w przypadku podjęcia przez fundację działalności gospodarczej nieujętej w statucie;
 • nadzór nad działalnością fundacji;
 • postępowanie o uchylenie uchwały zarządu fundacji;
 • zastosowanie środków nadzoru pośredniego i bezpośredniego;
 • proces likwidacji fundacji;
 • zwolnienia podatkowe, z których korzysta fundacja;
 • przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji zagranicznych.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych, studentów oraz księgowych, urzędników i osób pełniących rolę członków organów fundacji.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

2021

Wydanie

1

Wydawnictwo

C.H. Beck