Protokół dziedziczenia w formule „cząstkowej” (sekwencyjny) – komentarz do art. 95ca ustawy z dnai 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Paweł Czubik

280,00 

Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do polskiej ustawy notarialnej m.in. art. 95ca.

Opis

Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do polskiej ustawy notarialnej m.in. art. 95ca. W swoim założeniu przepis ten miał pozwolić na sporządzenie przez notariusza protokołu dziedziczenia, bez konieczności gromadzenia wszystkich zainteresowanych osób w tym samym miejscu i czasie. Tym samym wprowadzono do polskiego prawa bardzo praktyczną instytucję (protokół dziedziczna zwany sekwencyjnym, cząstkowym, niejednoczesnym czy sukcesywnym), która, odciążając sądy, miała za zadanie jeszcze bardziej zintensyfikować możliwości dokonywania przez rejentów czynności spadkowych. Pomimo niewątpliwej przydatności praktycznej, instytucja ta nie jest tak intensywnie, jak planował ustawodawca, wykorzystywana w obrocie notarialnym. Wynika to z faktu dość skomplikowanego ujęcia przepisów warunkujących prawidłowe dokonanie tej czynności. Powyższa książka to precyzyjny komentarz, rozwiewający wątpliwości praktyczne, które pojawiają się na kanwie stosowania przez notariuszy art. 95ca. Publikacja zawiera także wzory aktów notarialnych – projektów protokołów dziedziczenia, protokołów cząstkowych oraz finalnych protokołów dziedziczenia w obu formułach (ad se ipsum oraz pro alio), które w praktyce można wyodrębnić w procesie stosowania tej instytucji. Nadto, dla większej przejrzystości konstrukcji ww. protokołów, przedstawiono je także w formie schematów pozwalających notariuszowi łatwo zorientować się co do kompletności przygotowywanych przez niego aktów notarialnych, o których mowa w art. 95ca prawa o notariacie. Z pewnością lektura i bieżące korzystanie z powyższej książki przez notariuszy sprawią, że protokoły z art. 95ca dużo częściej będą sporządzane w praktyce.

Informacje dodatkowe

Ilość stron

390

Rok wydania

2022

Wydanie

7

Wydawnictwo

C.H. Beck