Promocja!

Prawo rolne. Obrót nieruchomościami rolnymi. Komentarz

Original price was: 369,00 zł.Current price is: 333,00 zł.

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do ustaw regulujących obrót nieruchomościami rolnymi. Publikacja stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Opis

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do ustaw regulujących obrót nieruchomościami rolnymi.

Publikacja stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wyciąg (art. 1–19, 24–33, 38–40), ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – wyciąg (art. 1–2, 9, 11–13, 16).

Komentarz zawiera omówienie istotnych kwestii problemowych jak:

  • zakres stosowania UstRolU, zgodność krajowych rozwiązań reglamentujących obrót nieruchomościami rolnymi z prawem unijnym, przesłanki kwalifikacji gruntu jako „nieruchomość rolna”, ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dotyczące nabywania nieruchomości rolnych, obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej, pierwokup nieruchomości rolnej przysługujący Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i dzierżawcy, nabywanie przez KOWR udziałów i akcji w spółkach handlowych, uzyskanie od Prezesa KOWR zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnej, kryteria przypisania nabywcy statusu rolnika indywidualnego, obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu przenoszącego własność nieruchomości rolnej, skutki zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości rolnej z naruszeniem wymagań stanowionych przez UstRolU;
  • zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, status prawny KOWR i specyfika powierniczego charakteru dysponowania przez ten podmiot Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, tryb przejmowania składników mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu, pierwokup nieruchomości rolnych zbywanych z Zasobu, ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dotyczące nabycia nieruchomości rolnej z Zasobu, skutki nabycia nieruchomości rolnej z naruszeniem przepisów GospNierRolU, dzierżawa nieruchomości rolnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  • okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości, wyłączenie stosowania przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu nieruchomości rolnych w okresie przejściowym, czasowy zakres stosowania przepisów WstrzSprzNierRolU.

Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz omówienie przepisów ustaw wraz z najnowszymi zmianami:

  • od 18.2.2021 r. – wynikającymi z ustawy z 17.12.2020 r. o promowaniu i wytwarzaniu energii elektrycznej w morskich termach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234), zgodnie z którymi w przypadku transakcji związanych z budową morskiej farmy wiatrowej ustawa ta nie znajdzie zastosowania;
  • od 1.7.2021 r. – wynikającymi z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 202 r. poz. 2320),
  • od 30.4.2021 r. – wynikającymi z ustawy z 17.3.2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Druk sejmowy Nr 1003), która wydłuża termin wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 10 lat. Zmiana wchodzi w życie 30.4.2021 r.

Publikacja zawiera także opis planowanych zmian wynikających z projektu zmiany ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, która wydłuża termin wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 10 lat.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków: notariuszy, sędziów, radców prawnych, jak i dla przedstawicieli nauki.

Informacje dodatkowe

Ilość stron

808

Rok wydania

2021

Wydanie

1

Wydawnictwo

C.H. Beck