Promocja!

Nabycie nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej. Wzory aktów notarialnych. Dokumenty. Przykłady zapisów

Original price was: 169,00 zł.Current price is: 155,00 zł.

Omówienie problematyki nabycia nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej. Opracowanie zawiera omówienie istotnych zagadnień związanych z nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego oraz wybrane orzecznictwo.

Opis

Omówienie problematyki nabycia nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej.

Opracowanie zawiera omówienie istotnych zagadnień związanych z nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego oraz wybrane orzecznictwo. Książka została wzbogacona o przykłady zapisów w aktach notarialnych oraz wzory aktów notarialnych.

Książka ta powstała jako odpowiedź na zaobserwowane braki na rynku publikacji dla notariuszy i aplikantów notarialnych. Notariusze, ale też aplikanci notarialni i pracownicy kancelarii stykają się z różnymi, specyficznymi dla danego regionu kraju sytuacjami prawnymi oraz faktycznymi. Książka opisująca szczegółowo, wraz z wzorami aktów notarialnych i niezbędnych dokumentów kwestię nabywania nieruchomości rolnych, stworzona w oparciu o praktyczne doświadczenia zawodowe będzie interesującą pozycją dla każdego notariusza. Publikacja uwzględnia aktualne ustawodawstwo i orzecznictwo sądowe.

Publikacja omawia zagadnienia związane z nabyciem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego (m.in. definicja nieruchomości rolnej, definicja rolnika indywidualnego, definicja kwalifikacji rolniczych, definicja „osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego”) oraz zawiera wybrane orzecznictwo dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnych związane m.in. z:

  • nabyciem własności nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej z nieruchomości,
  • ograniczeniami w transakcjach nabywania działek rolnych oraz leśnych,
  • pojęciem rolnika indywidualnego w kontekście przesłanek udziału w przetargu,
  • poświadczenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • dowody potwierdzającego zamieszkanie,
  • zbycia nieruchomości rolnej.

Pozycja zawiera również:

  • przykłady zapisów w aktach notarialnych dotyczących oświadczeń składanych przez rolników indywidualnych,
  • wzory aktów notarialnych dotyczących przeniesienie przeniesienia własności nieruchomości rolnych (m.in. umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, gdy nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy; umowy sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym z uwzględnieniem kwestii nabycia za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR; umowy sprzedaży na rzecz rolnika indywidualnego oraz umowy częściowego zniesienia współwłasności pomiędzy osobami bliskimi; warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości rolnej poniżej 1,00 ha na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym ani osobą bliską zbywcy; umowy sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego; umowy darowizny nieruchomości rolnej nabytej przez rolnika indywidualnego na rzecz osoby bliskiej i jego małżonka).

Publikacja została opracowana z myślą o praktycznym wykorzystaniu w codziennej pracy kancelarii notarialnej, będzie również przydatna dla aplikantów notarialnych, przygotowujących się do kolokwiów i egzaminu notarialnego oraz każdej osoby zainteresowanej tematyką nabycia nieruchomości rolnej w praktyce notarialnej.

Informacje dodatkowe

Autor

Kamil Śledź, Mariusz Stepaniuk

Ilość stron

540

Rok wydania

2021

Wydanie

1

Wydawnictwo

C.H. Beck